Afslag til sti inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 20-04-2021

Der er den 28. november 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at etablere en sti inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 1va og 1c, Krabbesholm, Skive Jorder og 7c, Resen, Skive Jorder alle i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04270

Afslag til sti inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler