Afslag til etablering af en sø

Publiceret 09-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3b, Grynderup By, Sæby, Grynderupvej 35, 7870 Roslev, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04279.

Afslag til etablering af en sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler