Afslag på tilladelse til opførelse af nye driftsbygninger og stuehus..., Stevns kommune

Publiceret 23-04-2021

Afslag på tilladelse til opførelse af nye driftsbygninger og stuehus og afslag på dispensation til hegning, svinehytter og ændret anvendelse til stalddørssalg på landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Nye driftsbygninger
Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte maskinhus, stalden samt foderladen med de ansøgte bygningsarealer er erhvervsmæssige nødvendige for den pågældende ejendoms drift og dermed omfatte af naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, hvorfor bebyggelsen kræver dispensation fra § 15, stk. 1.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på opførelse af de ansøgte driftsbygninger efter § 65a, jf. §15, stk. 1.

Stuehus
Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte stuehus udformning og beliggenhed kan godkendes, jf. naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6.

Hegning af areal til frilandsgrise
Kystdirektoratet finder ikke, at hegningen omkring arealet til frilandsgrise ikke er ”sædvanlig hegning” omfattet af undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 3. Hegningen kræver herefter dispensation jf. § 15, stk. 1.
Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation til ”usædvanlig hegning” af arealerne til frilandsgrise efter § 65a, jf. §15, stk. 1.

Ændret anvendelse til stalddørssalg
Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation til ændret anvendelse af bygning til stalddørssalg efter § 65a, jf. §15, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00051

Afslag på tilladelse til opførelse af nye driftsbygninger og stuehus..., Stevns kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent