Afslag på dispensation til gittermast, Aabenraa Kommune

Publiceret 06-04-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til gittermast på matr.288, Hønsnap, Holbøl, Fjordvejen 71c, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af gittermaten som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04803

Afslag på dispensation til gittermast, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent