Afslag på dispensation til etablering af bådspil på matr.19ae, Bårdesø By, Krogsbølle, Kystvejen 19, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Publiceret 12-04-2021

Der er ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af bådspil på matr.19ae, Bårdesø By, Krogsbølle, Kystvejen 19, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af spil til optagning af båd på stranden som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04538

Afslag på dispensation til etablering af bådspil på matr.19ae, Bårdesø By, Krogsbølle, Kystvejen 19, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent