Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af anneks, Nordfyns Kommune

Publiceret 06-04-2021

Afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af anneks på matr.16H Ørbæk By, Ore, Strandløkkevej 12, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et anneks på 16 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09491

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af anneks, Nordfyns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent