Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-04-2021

Den 13. november 2020 har Landinspektørfirmaet LE34, på vegne af ejerne, ansøgt Kystdirektoratet om at ændre strandbeskyttelseslinjens forløb på ejendommen matr. nr. 21au, Lindholm By, Hvorup, Lerbækvej 11, 9400 Nørresundby, i Aalborg Kommune.

Miljø- og Fødevareministeren kan rette mindre fejl, der er sket ved fastlæggelsen af klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 69a, stk. 6. Beføjelsen er delegeret til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), idet direktoratet ikke finder, at der er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen af linjen. Se gennemgangen herunder.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04902

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler