Afgørelse vedr. projekt Faldsled Strandpark

Publiceret 22-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3ae og 3 aq, Faldsled By, Svanninge i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver:
- dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af parkeringsplads, bordebænkesæt, omklædning og sauna, udendørsbruser, petanquebane, volleybane, krolfbane, madpakkehus og legeredskaber.
- dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 3, nr. 6, til etablering af træfortov og handicaprampe.
Kystdirektoratet bemærker at der uden dispensation kan plantes få enkeltstående træer jf. naturbeskyttelseslovens §15a stk. 1 nr. 8.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændring, placering af sand og beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04768.

Afgørelse vedr. projekt Faldsled Strandpark

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler