Tilladelse til udvidelse af driftsbygning på landbrugsejendom, matr.2e, Hou Ejerlav, Hou, Gustav Petersensvej 29, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Publiceret 18-09-2020

Tilladelse til udvidelse af driftsbygning på landbrugsejendom, matr.2e, Hou Ejerlav, Hou, Gustav Petersensvej 29, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af eksisterende maskinhus med 25 m² med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen oplys venligst sagsnummer 20/02975

Tilladelse til udvidelse af driftsbygning på landbrugsejendom, matr.2e, Langeland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent