Tilladelse til udformning og beliggenhed af ny bebyggelse på landbrugsejendommen, matr.11

Publiceret 15-09-2020

Tilladelse til udformning og beliggenhed af ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen, matr.11, Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 14, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med en udformning og placering som ansøgt og oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02338

Tilladelse til udformning og beliggenhed af ny bebyggelse på landbrugsejendommen, matr.11

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent