Tilladelse til at opføre en driftsbygning på frugtplantage i Hedensted Kommune

Publiceret 14-09-2020

Tilladelse til at opføre en driftsbygning på frugtplantage inden for strandbeskyttelseslinjen - matr.9b, Østrup By, Glud, Højballevej 3,7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af driftsbygningen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen oplys venligst sagsnummer 20/02917

Tilladelse til at opføre en driftsbygning på frugtplantage i Hedensted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent