Dispensation til vinduesparti og port i eksisterende bygninger på Løvdalsvej 9 i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 18-09-2020

Dispensation til bibeholdelse af vinduesparti i bolig samt port i udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1bn Ovegård Hgd., Ove beliggende Løvdalsvej 9 i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af vinduesparti og port, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02802

Dispensation til vinduesparti og port i eksisterende bygninger på Løvdalsvej 9 i Mariagerfjord Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent