Dispensation til udskiftning af badehus i Kerteminde Kommune

Publiceret 03-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af badehus nr. 41 Sydstranden, matr.26ak, Kerteminde Markjorder, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af badehus som ansøgt jf. tegninger fra 1985.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02815.

Dispensation til udskiftning af badehus i Kerteminde Kommune .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent