Dispensation til skur og terrasse i Helsingør kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation til skur og terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.1d, Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder, Søndre Strandvej 63B, 3000 Helsingør, Helsingør kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skuret på 15 m2 og terrasse på samlet 30 m2, jf. nedenstående gennemgang.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02388.

Dispensation til skur og terrasse.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler