Dispensation til renovering af parkeringsplads i Norddjurs Kommune

Publiceret 04-09-2020

Dispensation til renovering af parkeringsplads inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 83 og 7000b, Udby By, Udby, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af parkeringspladsen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03430

Dispensation til renovering af parkeringsplads i Norddjurs Kommune.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler