Dispensation til overdækning og toilet ved ny på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballegård Hgd., Horsens Kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til overdækning og toilet ved ny på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af toilet samt overdækning som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03030

Dispensation til overdækning og toilet ved ny på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballegård Hgd., Horsens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent