Dispensation til opførelse af vinterbadefaciliteter i Rudersdal Kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation til opførelse af vinterbadefaciliteter inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1fh, Agershvile, Vedbæk, Skodborg Strandvej 226, 2942 Skodsborg, Rudersdal

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til opførelse af vinterbadefaciliteter, jf. redegørelsen. Kystdirektoratet giver endvidere dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af mindre midlertidige teltpavilloner med omklædningsfaciliteter indtil bygningen er endeligt opført. Pavillonerne kan opsættes nord for den eksisterende bygning. Det forudsættes at pavillonerne nedtages når tilbygningen er etableret.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03026.

Dispensation til opførelse af vinterbadefaciliteter inden for strandbeskyttelses.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler