Dispensation til opførelse af nyt sommerhus i Hjørring Kommune

Publiceret 30-09-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til opførelse af nyt sommerhus på matr.6am, Åsendrup by, Vrensted sogn, Septembervej 30, 9480 Løkken, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til opførelse af nyt sommerhus samt i forbindelse hermed fra klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til nødvendige gravearbejder og kørsel.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/03113.


Dispensation til opførelse af nyt sommerhus i Hjørring Kommune..pdf

 

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent