Dispensation til opførelse af en toiletbygning ved Sjelborg Strand. Matr. nr. 7000l Sjælborg By, Esbjerg Kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af en toiletbygning ved Sjelborg Strand. Matr. nr. 7000l Sjælborg By, nær Sjelborg Strandvej 27, Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af toiletbygningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02971

Dispensation til opførelse af en toiletbygning ved Sjelborg Strand. Matr. nr. 7000l Sjælborg By, Esbjerg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent