Dispensation til opførelse af driftsbygning på Humlum Fiskerleje og Camping - matr. nr. 2e Bredalsgård Humlum i Struer Kommune

Publiceret 24-09-2020

Dispensation til opførelse af driftsbygning indenfor strandbeskyttelseslinjen på Humlum Fiskerleje og Camping - matr. nr. 2e Bredalsgård, Humlum i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af tilbygning, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03036

Dispensation til opførelse af driftsbygning på Humlum Fiskerleje og Camping - matr. nr. 2e Bredalsgård Humlum i Struer Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent