Dispensation til ombygning af beboelse/ driftsbygning på landbrugsejendom, matr.7a, Stavreby By, Jungshoved

Publiceret 28-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af beboelse/ driftsbygning på landbrugsejendom Stavreby Strandvej 36B, 4720 Præstø, matr.7a, Stavreby By, Jungshoved

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte ydre ændringer af bygningen samt til den ansøgte indretningen, herunder fordelingen af og indretningen til erhverv og beboelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02617

 Dispensation til ombygning af beboelse-driftsbygning på landbrugsejendom, matr.7a, Stavreby By, Jungshoved

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent