Dispensation til ny sidebygning til helårshus på matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Publiceret 25-09-2020

Dispensation til ny sidebygning til helårshus inden for strandbeskyt-telseslinjen på matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 6, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af en ny sidebygning som ansøgt til erstatning for den eksisterende samt udvidelse af den eksisterende terrasse foran hovedbygning samt mellemgang og etablering af mindre ”fortov” langs sidebygning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02978

Dispensation til ny sidebygning til helårshus på matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent