Dispensation til ny green og nye teesteder i Slagelse Kommune

Publiceret 03-09-2020

Dispensation til ny green og nye teesteder inden for strandbeskyttelseslinjen på Korsør Golfklubs anlæg, ejendommen matr. 9a, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer i forbindelse med omlægning af 12. green
og dispensation til at anlægge nye teesteder ved hul 17 som beskrevet i redegørelsen i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02009

Dispensation til ny green og nye teesteder

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler