Dispensation til nedsivningsanlæg og dæksler i terræn til bundfældningstank i Frederikshavn kommune

Publiceret 15-09-2020

Dispensation til nedsivningsanlæg og dæksler til bundfældningstank
på ejendommen matr. 8a, Sulbæk, Understed i Frederikshavn kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02373

Dispensation til nedsivningsanlæg og dæksler i terræn til bundfældningstank i Frederikshavn kommune

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler