Dispensation til nedgravning af rørledning på matr.9e og 7000a i Morsø kommune

Publiceret 14-09-2020

Dispensation til nedgravning af rørledning på matr.9e og 7000a, Nees By, Karby, Næssundfærgehavn, Næssundvej 524, 7960 Karby, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fremførelse af rørledningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20-02916

Dispensation til nedgravning af rørledning på matr.9e og 7000a i Morsø kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent