Dispensation til genopførelse af værkstedsbygning og lovliggørelse af containergård i Nordfyns kommune

Publiceret 14-09-2020

Dispensation til genopførelse af værkstedsbygning og lovliggørelse af containergård på campingpladsen matr.35 b Agernæs By, Krogsbølle. Flyvesandsvej 37, Agernæs, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til - genopførelse af en nedbrændt værkstedsbygning med samme mål og placering som den nedbrændte, - lovliggørelse af en containergård, opført sydligst på pladsen i tilknytning til indkørslen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02740 og 20/02739

Dispensation til genopførelse af værkstedsbygning og lovliggørelse af containergård i Nordfyns kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent