Dispensation til genopførelse af to sommerhuse med tilhørende terrasser på matr. nr. 442 Kvistrup Øsby Jørlbjerg 23

Publiceret 17-09-2020

Dispensation til genopførelse af to sommerhuse med tilhørende terrasser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 442 Kvistrup, Øsby, Jørlbjerg 23, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af de to sommerhuse med tilhørende terrasser på ovenstående matrikel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03038

Dispensation til genopførelse af to sommerhuse med tilhørende terrasser på matr. nr. 442 Kvistrup Øsby Jørlbjerg 23

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler