Dispensation til genopførelse af sommerhus i Struer Kommune

Publiceret 04-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.3v, Venø, Nørskovvej 11, 7600 Struer, Venø, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at genopføre et sommerhuse som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02560

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent