Dispensation til genopførelse af skur i Helsingør Kommune

Publiceret 29-09-2020

Dispensation til genopførelse af skur inden for
strandbeskyttelseslinjen på matr.1cy, Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder, Søndre Strandvej 63D, 3000 Helsingør, Helsingør kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen, jf. gennemgang i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligts oplys sagsnummer 20/01759

Dispensation til genopførelse af skur

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler