Dispensation til genopførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2f, Vordingborg kommune

Publiceret 14-09-2020

Dispensation til genopførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2f, Stavreby By, Jungshoved, Stavreby Strandvej 5, 4720 Præstø, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af en carport som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02645

Dispensation til genopførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 2f Stavreby By Jungshoved i Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler