Dispensation til genopførelse af bygninger på anden placering - Langesøvej 5 Langeland Kommune

Publiceret 21-09-2020

Dispensation til opførelse af byggeri på anden placering inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1d Tranekær Hgd., Tranekær beliggende Langesøvej 5 i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af bolig, lade og terrasse, som ansøgt og jævnfør redegørelsen. Der meddeles endvidere dispensation til at udlægge 1.630 m2 af de bygningsnære arealer omkring boligen som have.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01400

Dispensation til genopførelse af bygninger på anden placering - Langesøvej 5 Langeland Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent