Dispensation til forlængelse af tilpasset dispensation til opførelse af strandskur i Helsingør Kommune

Publiceret 30-09-2020

Dispensation til forlængelse af tilpasset dispensation til opførelse af strandskur indenfor strandbeskyttelseslinjen - matr. 1hz Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder, Søndre Strandvej 65A, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen, jf. nedenstående gennemgang.
Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00909.

Dispensation til forlængelse af tilpasset dispensation til opførelse af strandskur i Helsingør Kommune.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler