Dispensation til forlængelse af solnedgangstrappe adgangsforhold legeplads mm. inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 358a og 358b Nakskov Markjorde

Publiceret 18-09-2020

Dispensation til forlængelse af solnedgangstrappe, adgangsforhold, legeplads mm. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 358a og 358b, Nakskov Markjorder, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til forlængelse af eksisterende solnedgangstrappe, ny placering af Naturlandets Infohus, etablering af adgangsforhold til vandkantsbro, etablering af legeplads samt omlægning og etablering af stier.
Denne afgørelse erstatter Kystdirektoratets tidligere meddelte dispensation til Naturlandets Infohus af 4. juli 2019 (j.nr. 19/01002-7).

Ved henvendelse om sagen veligst oplys sagsnummer 20/02018

Dispensation til forlængelse af solnedgangstrappe adgangsforhold legeplads mm. inden for strandbeskyttelseslinjen på matr . 358a og 358b

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler