Dispensation til flytning af træafspærring, tedningspost og skilt samt befæstning af vej- og parkeringsareal i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 03-09-2020

Dispensation til flytning af træafspærring, redningspost og skilt samt
befæstning af vej- og parkeringsareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 15, Odde By, Als, Als Oddevej 98A, 9560 Hadsund, i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af træafspærring, redningspost og skilt samt
befæstning af vej- og parkeringsareal som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02201

Dispensation til flytning af træafspærring, redningspost og skilt samt befæstning af vej- og perkeringsareal

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler