Dispensation til etablering af tryknedsiv-ningsanlæg i hævet mile på matr.8b, Havnsø By, Kalundborg Kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af tryknedsiv-ningsanlæg i hævet mile på matr.8b, Havnsø By, Føllenslev, Strandfogedvej 16, Havnsø, 4591 Føllenslev, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hævet nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03019

Dispensation til etablering af tryknedsiv-ningsanlæg i hævet mile på matr.8b, Havnsø By, Kalundborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent