Dispensation til etablering af midlertidig legeområde på matr.10gr, Kerteminde Kommune

Publiceret 21-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af midlertidig legeområde på matr.10gr, Kerteminde, Regnar Langesvej 3, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til i perioden 1. januar 2021 og frem til januar 2026, at anvende et i redegørelse nærmere angivet areal til legeområde samt til at indhegne arealet .

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02991

Dispensation til etablering af midlertidig legeområde på matr.10gr, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent