Dispensation til etablering af kreaturbro i Viborg Kommune

Publiceret 09-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af kreaturbro Ulbjerg Møllebæk, matr.1i, Ulbjerg By, Ulbjerg; matr.11, Tolstrup By, Ulbjerg; 8832 Skals, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af kreaturbro som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/01131

Dispensation til etablering af kreaturbro

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent