Dispensation til dispensation renovering af tagetage etablering af kviste på helårshus – Vejlen 76, 9430 Vadum – matr.1b, Aalborg Kommune

Publiceret 23-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til dispensation renovering af tagetage etablering af kviste på helårshus – Vejlen 76, 9430 Vadum – matr.1b, V. Halne By, Vadum, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 1 og nr. 10, jf. § 15, til de ansøgte bygningsændringer, herunder mindre kviste mod kysten jf. redegørelsen samt anlæg af terrasse i tilknytning til boligen på eksisterende lettere hævet fundament samt i niveau med terræn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02779

Dispensation til dispensation renovering af tagetage etablering af kviste på helårshus – Vejlen 76, 9430 Vadum – matr.1b, Aalborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent