Dispensation til bibeholdelse af udvidet vandhul på Espenhøj 4 i Norddjurs Kommune

Publiceret 23-09-2020

Dispensation til bibeholdelse af udvidelse af vandhul inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11a Sangstrup By, Voldby i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af udvidet vandhul, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00781

Dispensation til bibeholdelse af udvidet vandhul på Espenhøj 4 i Norddjurs Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent