Dispensation til at genopføre sommerhus og til at etablere terrasse i Kerteminde kommune

Publiceret 29-09-2020

Dispensation til at genopføre sommerhus og til at etablere terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4aa, Langø Stubberup, Hedelyngen 28, 5390 Martofte, i Kerteminde kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til projektet, som beskrevet i redegørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01019.

Dispensation til at genopføre sommerhus og til at etablere terrassen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler