Dispensation til at anvende hesteomgang til formidling madpakkehus mv på matr. nr. 1k Hesselagergård Hgd. Hesselager i Svendborg Kommune

Publiceret 24-09-2020

Dispensation til at anvende hesteomgang til formidling, madpakkehus, mv. indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1k Hesselagergård Hgd., Hesselager i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre anvendelse og indrette toilet, vand og strøm, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03046

Dispensation til at anvende hesteomgang til formidling madpakkehus mv på matr. nr. 1k Hesselagergård Hgd. Hesselager i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent