Dispensation til at ændret placering af udhus ved sommerhus på matr.83c, Vejle Øst, Vejle Kommune

Publiceret 28-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at ændret placering af udhus ved sommerhus på matr.83c, Andkær By, Gauerslund, Solskinsvej 110, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af udhuset med en ændret placering som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03072

Dispensation til at ændret placering af udhus ved sommerhus på matr.83c, Vejle Øst, Vejle Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent