Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen i Vordingborg kommune

Publiceret 14-09-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen ml. matr. nr. 58c og matr. nr. 58h og 58b, alle Råbylille By, Elmelunde i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02174

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen i Vordingborg kommune

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler