Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen, Holbæk Kommune

Publiceret 22-09-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen - matr. 1a og 14 Dragerup By , Grandløse og matr. 49a Holbæk Markjorder, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation til arealoverførsel, hvorved skellet flyttes som ansøgt til det levende hegn, der adskiller havnearealerne fra strandengene.
Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation til arealoverførsel, hvorved skellet flyttes som ansøgt til det levende hegn, der adskiller havnearealerne fra strandengene.
Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01369

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen, Holbæk Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent