Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning og fastlæggelse af nye skel fra matr.23 i guldborgssund kommune

Publiceret 16-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning og fastlæggelse af nye skel fra matr.23, Tågense By, Vantore, Tågense Engvej 3, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02282

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning og fastlæggelse af nye skel fra matr.23 i guldborgssund kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent