Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin i kolding Kommune

Publiceret 04-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin samt udledningsgrøft for afledning af overfladevand til Kolding Fjord - matr.1 an og 1ao, Rebæk by, Dalby, 6000 Kolding, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til regnvandsbassin, udledningsgrøft, dæksler i terræn mv. som ansøgt.
Det stilles som vilkår at afgravet materiale ved bassin og grøft ikke deponeres inde for det strandbeskyttede område samt at terræn retableres ved nedgravning af ledninger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02589

Dispensation til regnvandsbassin

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent