Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre ændringer af privat fælledvej for brandkøretøjer

Publiceret 14-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre ændringer af privat fælledvej for brandkøretøjer på matr.1rr, Nyborg Markjorder, Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at udvide privat fællesvej inden for strandbeskyttelseslinjen til en bredde af 3 m med eksisterende belægning samt at befæste arealer med græsarmeringssten med henblik på at etablere nødvendige vendepladser og udstigningsområder for brandkøretøjer som ansøgt ved en nyopført bebyggelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02915

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre ændringer af privat fælledvej for brandkøretøjer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent