Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus med kælder på matr.3v, Struer Kommune

Publiceret 18-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus med kælder på matr.3v, Venø, Nørskovvej 11, 7600 Struer, Venø, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02992

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus med kælder på matr.3v, Struer Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent