Afslag til ny opførelse af 3 sommerhuse i Varde Kommune

Publiceret 01-09-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til ny opførelse af 3 sommerhuse på ubebyggede grunde inden for klitfredningslinjen på ejendommene matr. nr.60v, 60u og 60s, Vandflod By, Oksby, adresserne Mærsk Vase 3, 5 og 9, 6857 Blåvand i Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til opførelse af et sommerhus på hver af de ubebyggede grunde som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00160.

Afslag på ansøgning om dispensation til ny opførelse af 3 sommerhuse .pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler