Afslag til at renovere driftsbygning og indrette den til boliglignende formål på Gl. Lundeborgvej 55 i Svendborg Kommune

Publiceret 18-09-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til ændret anvendelse af driftsbygning herunder renovering og indretning til boliglignende formål inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1k Hesselagergård Hgd., Hesselager i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse og renovering, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00864

Afslag til at renovere driftsbygning og indrette den til boliglignende formål på Gl. Lundeborgvej 55 i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent